Ammoniak bepaling bloed
  • Dit apparaat meet het gehalte aan ammoniak (NH3+) in het bloed. Het bloed dient direct na afname op ijs gekoeld te worden voor een betrouwbare bepaling. Ook dient de patiënt ‘nuchter’ te zijn, dat wil zeggen wel toegang tot water maar ten minste 8 uur tevoren niet tot voedsel. Deze bepaling is vooral van belang voor honden (ook pups!!) die verdacht worden van een  zogenaamde ‘levershunt’. Bij deze patiënten passeert een (groot) deel van het bloed met stoffen opgenomen uit het darmkanaal de lever via een omleiding, een by-pass. Het noodzakelijke ontgiften van dit bloed door de lever kan zo niet plaats vinden en dat kan na verloop van tijd leiden tot klachten bij de patiënt, die soms zelfs pas op middelbare leeftijd voor het eerst duidelijk op treden..