Aution Micro
 • In de praktijk wordt vaak urineonderzoek verricht. Naast het vaak van belang zijnde soortelijk gewicht (een maat voor de concentratie van de urine) dat wordt bepaald met een zogenaamde refractometer, kan urine worden onderzocht middels een urineonderzoeksstrip. De simpele wijze is urine op een stripje doen en met het blote oog aflezen door verkleuringen op de strip met een kleurentabel te vergelijken. Wij hebben daarnaast de beschikking over deze Aution Micro pu-4010 om urine-onderzoeksapparatuur te gebruiken. De in de urine gedoopte strip wordt in het apparaat afgelezen. Dit gebeurt zuiverder dan met het blote oog. Bovendien wordt de uitslag geprint. De volgende stoffen worden onderzocht:
  • glucose
  • eiwit
  • urobilogeen
  • bilirubine
  • creatinine
  • ph
  • bloed
  • nitraat
  • leucocyten
  • proteine creatinine ratio
  Met name deze laatste bepaling is van belang als er een verdenking bestaat op de aanwezigheid van nierproblemen.