Capnograaf
  • Dit apparaat bewaakt de patiënt onder anesthesie doordat het:
    • de ademfrequentie weergeeft
    • de ademdiepte laat zien
    • het gehalte aan toegediende zuurstof meet alsmede de uitgaande concentratie CO2 (koolzuurgas)
    Zo weten we o.a. of de patiënt voldoende vaak, voldoende diep en regelmatig ademt en of er voldoende zuurstof wordt toegediend.