HP Monitor (bewaking bij anesthesie)
  • De al wat oudere maar hoogwaardige monitor gebruiken wij om anesthesie te bewaken bij risicopatiënten.  
    • Hartbewaking (ECG)
    • Temperatuurbewaking (de rectale temperatuur wordt continue gemeten)
    • Plethysmograaf (drukmeter, meet de polsfrequentie op pootje, tong of staart)