Pet Check Bloedglucosemeter
  • De Pet Check bloedglucosemeter is net als voor humane patiënten een simpele manier om het gehalte aan suiker (glucose) in het bloed te meten. Druppeltje bloed en binnen 8 seconden uitslag. Voornamelijk gebruikt voor diabetes (suikerziekte) patiënten maar ook van belang bij flauwtes, toevallen of shock e.d. om te controleren of een te laag bloedsuikergehalte de oorzaak zou kunnen zijn voor het probleem of een bijkomend probleem is dat behandeling behoeft. Deze apparaatjes zijn ook verkrijgbaar voor baasjes die zelf handig genoeg zijn om het bloedsuiker van hun dier te controleren.