Roostervloer (mat)
  • Soms zijn er patiënten in onze opname die bijvoorbeeld een permanente urinekatheter ‘in’ hebben, ‘aan de diarree’ zijn of dragende wonden hebben. Deze dieren ‘lekken’ constant en kunnen zich daardoor erg bevuilen. In een dergelijk geval plaatsen we het dier op deze roostervloer of een vocht doorlatende mat (zie foto) zodat urine, diarree, wondvocht enzovoort door de gaatjes heen vloeit en opgenomen wordt in een onderliggende absorberende laag. Zo raakt de patiënt dan minder verontreinigd.