Bij wie zien we blaasklachten?

Blaasproblemen komen nogal eens voor bij onze huiskat. Zowel poezen als katers, 'geholpen' of niet 'geholpen', jong en oud, het lijkt erop dat alle katten deze vaak lastig te behandelen aandoening op kunnen lopen. De klachten bij (ex)katers zijn vaak ernstiger vanwege de veel grotere kans op verstopping van de urineweguitgang omdat die bij (ex)katers zoveel kleiner is dan die bij poezen.

Hoe kunnen we zien dat een kat last heeft van de blaas?

In de meeste gevallen zien we dat de kat ofwel naast de bak urineert ofwel (veel) vaker naar de bak gaat. Soms zien we bloed in de urine of pijnklachten tijdens het urineren. De gevaarlijkste vorm is die bij de (ex)kater waarbij een prop (bloedstolsel, ontstekingsmateriaal, gruis of ‘gewoon’ door een ernstige verkramping) vastloopt in de nauwe uitgang vlak voor de penispunt, waardoor de urinelozing niet meer mogelijk is: veel likken aan het geslachtsdeel en vaak vruchteloze pogingen om te plassen kunnen u als baas op het spoor zetten dat uw kat hulp nodig heeft.
Een verstopte urineweg is een levensbedreigend probleem en dus een spoedgeval. Door oplopende druk kunnen de nieren geen afvalstoffen meer naar de urine afstoten. Deze stoffen komen vervolgens in het bloed en behalve het gevaar voor nierfalen betekent dit een bloedvergiftiging waarbij de patiënt meestal niet meer wil eten, misselijk kan zijn en slomer wordt en uiteindelijk kan sterven aan die bloedvergiftiging!

Wat is de oorzaak van blaasklachten?

In sommige gevallen is er sprake van een simpele blaasontsteking, waarbij het probleem middels een medicijnkuur kan worden opgelost. Een blaasontsteking door bacteriën of mede door bacteriën treffen we meestal aan bij oudere dieren (> 10 jaar). Meestal echter is de oorzaak moeilijker of zelfs helemaal niet te achterhalen. Het kan ook zijn dat er zandvorming in de blaas plaatsvindt (blaasgruis), die irritatie van de blaaswand veroorzaakt met mogelijk bloedverlies en ontstekingsreacties. Soms is er sprake van steenvorming of zijn er afwijkingen in de blaaswand (aangeboren of verkregen). Als het zo is, dat ondanks uitgebreid onderzoek (urinekweek, röntgenfoto's, echo) er geen oorzaak kan worden vastgesteld, dan we spreken van een idiopatische blaasontsteking, ook wel stresscystitis genoemd. Zeker als er veranderingen in de thuissituatie hebben plaatsgevonden (werk, gezinsuitbreiding, ander huisdier er bij), dan is het de moeite waard om verder onderzoek te laten doen door een gedragsdeskundige als het onderzoek bij de dierenarts en eventueel ingestelde behandelingen niet het gewenste resultaat opleveren.

Waarmee kunnen de klachten worden verholpen?

Uiteraard hangt dit nauw samen met de gevonden oorzaak. Een simpele blaasontsteking reageert vaak voldoende op een ontstekingsremmer/pijnstiller in combinatie met uitsluitend (eventueel extra nat gemaakt) ‘nat’ voer (blik, zakje, ‘vlees’). In gevallen waar een bacterie een rol lijkt te spelen kan een antibioticumkuur van voldoende lengte (10-15 dagen) afdoende zijn, bij voorkeur op basis van een gevoeligheidstest na kweken van de bacterie uit de urine. Bij ernstige krampverschijnselen kunnen  kramp remmende middelen worden ingezet. Indien er gruis in de urine wordt aangetroffen, dan is vaak een combinatie van medicamenteuze behandeling met dieetvoedsel (tegen het gevonden type gruis!) een goede optie. Afwijkingen in de blaaswand en aanwezige blaasstenen dienen meestal chirurgisch te worden behandeld.
Een steeds terugkerende verstopping in de penis of een verkregen vernauwing in de penispunt kan worden behandeld door een penisamputatie toe te passen (urethrostomie), hierbij wordt een 'ombouwoperatie' uitgevoerd waarbij het ruimere deel van de plasbuis naar achteren wordt gebracht en de (ex)kater een soort 'vrouwtjes'uitgang krijgt waardoor verstoppingsgevaar veel geringer wordt.

Als er geen oorzaak is te vinden voor de klachten kan langdurig verstrekken van zowel blaasgruispreventief blikvoer als blaaskramp onderdrukkende medicijnen en eventueel pijn- en ontstekingsremmende middelen het probleem oplossen.
In geval van een ‘stress’- cystitis dienen de thuissituatie, plaatsing en hoeveelheid kattenbakken, voerbakken, drinkbakken en krabpalen aan een nauwkeurig onderzoek te worden onderworpen. Ook het type kattenbak en de samenstelling van het kattengrit spelen soms een rol. Naast correctie van ontdekte onvolkomenheden kunnen feromonen (bijv. Feliway®) een belangrijke bijdrage leveren om de klachten te doen verdwijnen.

Ondanks extreme diëten (blaasgruis oplossend) en diverse medicamenten, naast elkaar toegediend, kunnen niet alle klachten permanent worden verholpen! Houdt er ook rekening mee dat dieetvoer via uw dierenarts niet dezelfde voeding is als die u bij de speciaalzaak kunt verkrijgen!