Bloedonderzoek

Net als bij de mens kan bloedonderzoek een waardevolle aanvulling betekenen op de onderzoeksmogelijkheden van een patiënt.

Naast het klinische onderzoek en urineonderzoek kan een (beperkt) bloedonderzoek al snel zaken als suikerziekte, nierfunctiestoornissen, leverfunctiestoornissen, storingen in de mineralen huishouding of ontstekingen aan het licht brengen.

Humaan maken huisartsen vaak gebruik van ofwel 'huisartsenlaboratoria' ofwel van de diensten van het (streek)ziekenhuis. Van een vergelijkbare service kunt u via onze kliniek ook gebruik maken. In die gevallen worden enkele buisjes bloed bij uw huisdier afgenomen en opgestuurd, soms moeten er ook bloeduitstrijkjes worden gemaakt. Uitslag van de meeste testen is er binnen 24 uur, (veel) sneller dan in de meeste gevallen bij uzelf of uw kinderen!

Handiger, zeker van belang voor ernstig zieke dieren of om de resultaten van een ingestelde behandeling betrouwbaar en snel te kunnen meten, kan er in onze kliniek bloedonderzoek worden verricht, waarbij de uitslagen binnen luttele minuten bekend zijn. U kunt hier als eigenaar op wachten, zodat de uitslag meteen met u besproken kan worden.
Deze service is ook van grote waarde bij dieren die onder narcose gebracht moeten worden waarvan bijvoorbeeld te weinig informatie bekend is of waarbij tijdens het klinisch onderzoek zaken worden vastgesteld die aanvullend onderzoek rechtvaardigen. Dit noemen wij een pre-anesthetisch bloedonderzoek.

Onder het kopje "Wat doet Almeloord?" kunt u lezen over welke apparatuur dierenkliniek Almeloord beschikt.