Droge ogen (hond & kat)

Indien uw hond of kat lijdt aan een oogziekte waarbij de traanproductie onvoldoende is om de ogen voldoende vochtig te houden, dan is er meestal sprake van vrij ernstige oogklachten die niet alleen veel ongemak voor het dier betekenen maar ook mogelijk zelfs tot blindheid kunnen leiden. Verschijnselen zijn o.a. een ontsteking met vaak vrij taaie uitvloeiing, rode slijmvliezen en een mat hoornvlies, mogelijk zelfs voorzien van een pigmentlaag. De diagnose wordt gesteld door gedurende één minuut een filtreerpapiertje in het onderooglid te ‘hangen’ waarmee de traanproductie kan worden gemeten. De meting is dan < 11 mm. Deze aandoening heet 'droge ogen', de wetenschappelijke benaming daarvoor is “keratoconjunctivitis sicca”.

Een voorbeeld van de volledige behandeling van reeds ontstoken geraakte droge ogen zou de volgende kunnen zijn:

Gedurende de eerste maand van deze aandoening dienen een aantal handelingen vier maal per dag te worden uitgevoerd:

Per oog:
1 - 2 druppels acetylcysteine (= slijmoplosser)
(na 1 minuut) spoelen met lauwwarme fysiologische zoutoplossing
(m.b.v. spuit of knijpflacon)
1 'druppel' oogzalf (antibioticum)
1 'druppel' ontstekingsremmende oogzalf

Daarnaast dient ter bevordering van de traanproductie toegediend te worden:
2 x daags 1 cm oogzalf of oogdruppels met ciclosporine
(ca 1/2 uur na bovenstaande behandelingen)
en/of
Pilocarpine druppels INGEVEN via de bek met iets voedsel (NIET bij de kat),
dus NIET IN DE OGEN!
Deze druppels kunnen speekselvloed, misselijkheid en maagdarmstoornissen opwekken. Ons advies is derhalve om, als u dit middel zou willen gebruiken, met een lage dosering te beginnen en langzaam (1-4 druppels per dag afhankelijk lichaamsgewicht) te verhogen tot een voor uw hond maximale dosering is bereikt. Als u bijwerkingen waarneemt: 1-2 dagen stoppen en dan weer met nog lagere doseringen beginnen en nog voorzichtiger de dosis verhogen.

Na ongeveer één maand dient de patiënt voor controle te worden aangeboden. Op de dag van controle het oog NIET behandelen, indien van toepassing wel gewoon pilocarpine druppels ingeven!

Het is dus een intensieve behandeling, maar in het algemeen zijn de resultaten zeer bevredigend en kunt u als eigenaar op termijn volstaan met alleen het toedienen van 1 – 2 x daags ciclosporine zalf of druppels. Via een oogspecialist kan een eventueel gevormde pigment-laag, waardoor het gezichtsvermogen ernstig wordt beperkt, operatief worden verwijderd.