Wat is kennelhoest?
 
Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen van de hond. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen
ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de Bordetella Bronchiseptica bacterie en het Paraïnfluenza virus.
 
Wat zijn de verschijnselen van kennelhoest?
 
De meeste patiënten hebben last van een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of zelfs braken. Het hoesten kan dagen tot soms wekenlang aanhouden met als risico dat de ontsteking een chronisch karakter krijgt of dat er een longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups, oudere of verzwakte dieren lopen meer risico.
 
Hoe krijgt een hond kennelhoest?
 

Kennelhoest wordt overgedragen door rechtstreeks contact (snuffelen aan elkaar) of via de lucht. Een hoestende hond met kennelhoest sprayt als het ware de infectie rond.
Let op: een hond die kennelhoest heeft gehad kan nog gedurende weken besmettelijk blijven voor andere honden.
 
 Welke honden lopen het meeste risico op kennelhoest?
 
Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels overgedragen. Eigenlijk leveren alle plaatsen waar honden samenkomen -pensions, asielen, shows,
speelweides en vooral hondenscholen- gevaar op voor een hond. Bepaalde kortsnuitige of kleine rassen hebben een verhoogd risico op het krijgen van kennelhoest.
 
Hoe wordt kennelhoest behandeld?
 
Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen plaatsvindt, is er een grote kans op succes. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs
ontwikkelen tot longontsteking. De behandeling zal een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd met aanvullende ondersteunende therapie zoals ontstekingsremmers en/of een hoestdrankje.
Tip: Als een hond kennelhoest heeft is het belangrijk om hoesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is in dat geval aan te raden om de hond uit te laten met een tuigje of snuitband (zgn. Halti of Gentle Leader) om druk op de luchtpijp te voorkomen.
 
Hoe kan ik kennelhoest voorkomen?
 
Een hond loopt een verhoogd risico op kennelhoest wanneer deze regelmatig in contact komt met andere honden. Wanneer een hond een kennelhoestinfectie heeft doorgemaakt is de kans
groot dat de voorste luchtwegen beschadigd zijn, al dan niet blijvend. Hoewel vaccinatie tegen kennelhoest geen 100% bescherming geeft, zorgt vaccinatie er in ieder geval voor dat de infectie minder ernstig verloopt. In de meeste gevallen zal met een enting de infectie voorkomen kunnen worden. Daarom wordt vaccinatie aanbevolen voor honden die naar een pension gaan, die een hondentraining volgen, die naar shows gaan en voor honden die tijdens het uitlaten
en spelen veel in contact komen met andere honden (uitlaatservices, parken etc.).
Let op: veel pensions eisen tegenwoordig een bewijs van vaccinatie tegen kennelhoest voordat een hond wordt toegelaten.
 
Wat zijn de risico’s van vaccineren?
 

Vaccinatie kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot bijwerkingen. Uiteraard kunnen wij u informeren over specifieke risico’s. De meeste honden zullen echter geen enkel nadeel ondervinden van een vaccinatie.
 
Het is verstandig, veelal zelfs verplicht, om honden die naar een pension gaan te vaccineren, bij voorkeur enkele weken voor het pensionbezoek.
Er zijn op dit moment in Nederland twee mogelijkheden om tegen kennelhoest te vaccineren. Een hond kan door middel van een injectie of door middel van een neusdruppel gevaccineerd worden. Vanwege de snellere immuniteit (bescherming) en langere immuniteitsduur hebben wij gekozen voor de neusenting. Wij kunnen u hierover uitgebreid informeren.
 
Tips voor pensionbezoek:
 

  • Reserveer vooral tijdig
  • Vraag bij reservering meteen naar de volledige vaccinatie-eisen.
  • Behandel tegen vlooien en wormen (en eventueel teken) zowel vóór als na het verblijf in het pension.
  • Neem uw eigen voer mee als uw hond op een speciaal dieet staat.
  • Geef de pensionhouder duidelijke (schriftelijke) instructies als uw hond medicijnen nodig heeft.
  • Geef de pensionhouder het telefoonnummer van uw dierenarts of van iemand anders die gebeld kan worden, mochten er problemen zijn.