In de gezelschapsdierenpraktijk is het verschijnsel ‘narcose’ ofwel anesthesie een veelvuldig gebruikte techniek om onderzoeken te verrichten bij huisdieren of chirurgische ingrepen uit te voeren.

Omdat de meeste huisdieren gezond zijn en een enorm grote natuurlijke weerstand bezitten, is een narcose zelden een probleem. Toch vallen ook in de dierenartsenpraktijk met beperkte regelmaat slachtoffers ten gevolge van narcose, hetzij direct hetzij indirect.

De gezondheid, stressbestendigheid en dergelijke van een dier speelt een grote rol, maar ook voorafgaand onderzoek, keuze van de te gebruiken middelen en de begeleiding van zowel anesthesie als recovery (=uitslapen) bij de dierenartsenpraktijk kunnen een grote rol spelen.

Overgevoeligheidsreacties op bepaalde narcosemiddelen vormen de grootste groep van onbegrepen narcoseproblemen, die ook meestal tot de dood van de patiënt leiden en zelden goed kunnen worden verklaard.

Toch kan er heden ten dage veel worden gedaan ter voorkoming van ongewenste narcoseproblemen:

  • vooraf een gedegen klinisch onderzoek van de narcosepatiënt
  • zo nodig aanvullend onderzoek (bloed, ECG, röntgenfoto)
  • keuze van middelen afstemmen op patiënt waar mogelijk
  • afdoende pijnbestrijding waarborgen
  • extra zuurstof toedienen aan de patiënt
  • narcose-bewakingsapparatuur inzetten (hartbewaking, zuurstofsaturatie bloed bewaken, ademhalingsbewaking, temperatuurbewaking)
  • zuinig omgaan met narcosemiddelen (reguleren van narcosediepte afhankelijk ingreep)
  • bloeddruk op peil houden met behulp van ‘waakinfuus’
  • het gebruik van middelen om de anesthesie weer op te heffen (‘antidoot’)

Bovenstaande opsomming is niet volledig, maar bevat wel de meest wezenlijke punten. Helaas is het zo -en dat de meer ervaren huisdierbezitter bekend zijn- dat er wel een prijskaartje hangt aan de meeste van bovengenoemde punten. Zo is gasnarcose (inhalatieanesthesie) in het algemeen duurder dan narcose per injectie, tussen de diverse injectiepreparaten bestaan ook aanzienlijke prijsverschillen.

Bewakingsmonitoren kosten meestal honderden tot enkele duizenden euro’s en dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Een voorafgaand bloedonderzoek, een foto of een ECG brengt uiteraard ook kosten met zich mee.

Een opnamehok met vloerverwarming kost meer dat een hok met een deken, enzovoort. Vrijwel alle patiënten bij ons ondergaan ingrepen, gebitsbehandelingen of onderzoeken onder bewaakte gasanesthesie en alle patiënten krijgen middelen toegediend om de anesthesie zo snel mogelijk na het beëindigen van een ingreep of onderzoek weer op te heffen.

Doordat veruit de meeste dieren -zelfs zieke en verzwakte- de meest gebruikte narcosemiddelen kunnen verdragen, lijkt het voor vele eigenaars overdreven om zoveel poespas er aan te pas te laten komen. Toch zijn minder makkelijk in te schatten zaken als ‘doorfokken’ en mate van ouderdom van belang. Andersoortige huisdieren zoals knaagdieren, vogels, reptielen en dergelijke zijn veel gevoeliger voor een narcose en in verband met stress en onderkoeling vereisen dit soort patiënten standaard meer voorzieningen.

Het is daarom het beste, voorafgaand aan een anesthesie bij uw huisdier, eerst informatie in te winnen welke middelen en voorzorgen het beste afgestemd zijn op uw huisdier en uw wensen.