Bravecto gevaarlijk?

Ten aanzien van vermeende gevaren van het middel Bravecto het volgende:

Bij de fabrikant van Bravecto (MSD) zijn tot op heden geen klachten binnen gekomen die ook maar enigszins wijzen op mogelijke gevaren. Het middel is uitgebreid getest en zeer veilig gebleken. Wij hebben in onze kliniek louter positieve reacties ontvangen.

Zeker omdat het bericht in de social media gebaseerd is op een door de betreffende eigenaar gelegd verband zonder dat hier enig bewijs voor geleverd is, stellen wij ons op het standpunt dat er geen enkele reden is om bezorgd te zijn en zeker niet om een goed werkend middel te gaan wantrouwen.

Wij hebben het volste vertrouwen dat Bravecto voldoet aan alle eisen ten aanzien van veiligheid en werkzaamheid die u als baasjes van huisdieren van door ons verstrekte producten mag verwachten.

Reacties zijn gesloten.