Hebben kittens uit eenzelfde nest dezelfde vader?

Hebben kittens uit eenzelfde nest dezelfde vader?

Ga naar onze Facebookpagina en doe mee met onze Poll!

De Poll is afgelopen. Onderstaand het antwoord:

Jonge katjes van één nest kunnen verschillende vaders hebben. In de krolse periode kan de kat zich meerdere keren laten dekken en drachtig worden van meerdere katers.

Reacties zijn gesloten.