"Ik kijk regelmatig de kattenbak na en ik zie nooit wormen. Moet ik desondanks regelmatig ontwormen?
Deze vraag wordt ons nogal eens gesteld en het antwoord is onomwonden: “JA!”.

Kittens kunnen al heel vroeg besmet wormen via de moedermelk met de kattenspoelworm ondanks het feit dat de moederpoes regelmatig ontwormd is geweest! Vlooien kunnen lintwormsoorten overbrengen en zo dus ook kittens besmetten.

Vanaf circa 3 weken leeftijd is het daarom al zinvol om jonge kittens te ontwormen.

Het aanbevolen schema voor jonge kittens en katten is derhalve:
Op 3, 5 en 7 en 9 weken leeftijd, daarna één keer per maand tot de leeftijd van zes maanden.
Katten ouder dan zes maanden: elke drie maanden ontwormen; vier keer per jaar als routine, dit is een Europese richtlijn! 

Veel katten hebben een (beperkte) wormbesmetting zonder dat u als eigenaar daar ooit iets van merkt of ziet. De meest voorkomende en voor de mens ook gevaarlijke worm is de kattenspoelworm (kleine vermicelli/elastiek gelijkende diertjes). Behalve met de kattenspoelworm kunnen katten ook besmet raken met haakwormen, zweepwormen, lintwormen en hartwormen. Katten kunnen ook lintwormsoorten overbrengen die gevaarlijk zijn voor de mens; deze komen echter niet vaak voor.

Regelmatig ontwormen is dus van belang voor uw eigen veiligheid, die van uw en andermans kinderen en natuurlijk ook voor uw huisdier!

In de ons omringende landen komen wormsoorten voor die wij in Nederland nog niet kennen. Met name de in de zuidelijke landen inheemse grote hartworm (Dirofilaria Immitis) is berucht. Ook wordt in toenemende mate de longworm vastgesteld (Aelurostrongylus Abstrusus). Via vogels, reptielen en knaagdieren die als transportgastheer dienen omdat zij slakken kunnen eten die als ‘tussengastheer’ fungeren, wordt de infectie overgebracht als de kat vervolgens die transportgastheer (gedeeltelijk) op eet.

Houdt u er rekening mee dat lang niet alle wormmiddelen even doeltreffend werken. Sommige middelen doen niet of nauwelijks iets tegen lintwormsoorten en slechts enkele middelen zijn effectief tegen de hartwormen en/of longwormen! Vraag daarom tijdig om goed advies.