Om operaties volgens de huidige normen en richtlijnen te kunnen uitvoeren, moeten zowel ruimte, chirurg en ondersteunend personeel aan tal van eisen voldoen.
Steriliteit is natuurlijk van groot belang om een voorspoedige genezing mogelijk te maken.

Alle operaties geschieden in onze aparte operatiekamer, voorzien van een goed te desinfecteren vloer en een goed te reinigen en te desinfecteren operatietafel. De lucht in de operatiekamer wordt via een speciaal daarvoor bestemd apparaat continue gefilterd.
De operatiekamer heeft een afzuigmogelijkheid. Ten behoeve van steriliteit wordt aparte operatiekleding gedragen. De meeste dieren worden na de inleidende injecties onder anesthesie gehouden door middel van inhalatie (inademen) van narcosegassen.

Een eventuele overmaat aan narcosegassen wordt door een ventilatiepomp afgevoerd naar de buitenlucht.

Alle dieren krijgen standaard voor de operatie een antibioticum en pijnstillende injectie toegediend. Zodra de ingreep of het onderzoek is afgerond krijgt elke patiënt een stof geïnjecteerd om de “inleiding/sedatie” grotendeels op te heffen, waardoor de anesthesie niet onnodig wordt verlengd en uw huisdier nog sneller weer wakker wordt en dus weer sneller naar huis toe mag.
Om de anesthesie optimaal en zo veilig mogelijk te laten verlopen, maakt Dierenkliniek Almeloord gebruik van diverse monitoren die waken over de belangrijke levensfuncties van uw huisdier, zoals uitademingsgassen, zuurstofvoorziening in het  bloed, temperatuur,  hartfrequentie en hartritme.