Veel vrouwelijke huisdieren ondergaan op enig moment in het leven de ‘sterilisatie’. Deze benaming is eigenlijk foutief omdat sterilisatie betekent het onvruchtbaar maken door onderbinden van eileiders. Wat er in feite gebeurt is castratie: het verwijderen van het geslachtsorgaan. Zoals bij het mannetje de testikels worden verwijderd, worden bij het vrouwelijke dier de eierstokken (Latijn: ovaria) en vaak tevens de baarmoeder (Grieks: hysteros) verwijderd. De ‘ovariectomie’ (Grieks: ektomein = uitsnijden) betekent dus het uitsnijden van de eierstokken, de ovariohysterectomie wil dus zeggen het uitsnijden van eierstokken en baarmoeder.

Het blijkt dat (vroege) ovariectomie/ovariohysterectomie voor veel fretjes waar niet mee wordt gefokt, een ingreep is met duidelijk meer voordelen dan nadelen.

Aantoonbare voordelen:
- geen loopsheid meer
- voorkomen van bloedarmoede en vermagering vanuit langdurige loopsheid
- voorkomen van beenmergdepressie
- voorkomen van aandoeningen die een gevolg zijn van ontsporingen van eierstokken dan wel de baarmoeder

Uiteraard zijn er ook enkele kleine risico’s:
- narcosegevaar (normaalgesproken te verwaarlozen)
- buikoperatie met risico van complicaties en/of vergroeiingen (ook zeldzaam)
- neiging tot vetzucht en eventueel sloomheid (hangt sterk van baasje af!)
- mogelijk iets doffere en/of dichtere vacht

Conclusie van bovenstaande is, dat dieren die niet voor de fokkerij worden gebruikt, beter ‘geholpen’ kunnen worden en wel bij voorkeur op een leeftijd tussen de 6 en 8 maanden. Bij een vroegtijdige ingreep kan worden volstaan met het verwijderen van de eierstokken.