Veel vrouwelijke huisdieren ondergaan op enig moment in het leven de ‘sterilisatie’. Deze benaming is eigenlijk foutief omdat sterilisatie betekent het onvruchtbaar maken door onderbinden van eileiders. Wat er in feite gebeurt is castratie: het verwijderen van het geslachtsorgaan. Zoals bij het mannetje de testikels worden verwijderd, worden bij het vrouwelijke dier de eierstokken (Latijn: ovaria) en vaak tevens de baarmoeder (Grieks: hysteros) verwijderd. De ‘ovariectomie’ (Grieks; ektomein = uitsnijden) betekent dus het uitsnijden van de eierstokken, de ovariohysterectomie wil dus zeggen het uitsnijden van eierstokken en baarmoeder.

Het blijkt dat (vroege) ovariectomie/ovariohysterectomie voor veel van onze huisdieren een ingreep is met duidelijk meer voordelen dan nadelen.

Voor alle dieren geldt dat de nadelen kunnen zijn:

  • narcosegevaar (normaalgesproken te verwaarlozen)
  • buikoperatie met risico van complicaties en/of vergroeiingen (ook zeldzaam)
  • neiging tot vetzucht en eventueel sloomheid (hangt sterk van baasje af!)
  • mogelijk iets doffere en/of dichtere vacht
  • ongewenst urineverlies (incidenteel bij grotere honden)

Aantoonbare voordelen bij de voedster (konijn), het zeugje (cavia) en zeer waarschijnlijk ook bij de andere knaagdieren:
  • geen ongewenste drachtigheid
  • geen schijndracht
  • geen baarmoeder- en/of eierstokkanker (komt zeer frequent voor bij ‘intacte’ voedsters en zeugjes!)
  • bij konijnen minder kans op extreem haren plukken (nesteldrang) en dus ook op te grote haarballen

Conclusie van bovenstaande is, dat dieren die niet voor de fokkerij worden gebruikt, beter ‘geholpen’ kunnen worden en wel bij voorkeur voor de geslachtsrijpe periode. Bij een vroegtijdige ingreep kan namelijk worden volstaan met het verwijderen van de eierstokken.