Veel vrouwelijke huisdieren ondergaan op enig moment in het leven de ‘sterilisatie’. Deze benaming is eigenlijk foutief, omdat sterilisatie betekent het onvruchtbaar maken door onderbinden van eileiders. Wat er in feite gebeurt is castratie: het verwijderen van het geslachtsorgaan. Zoals bij het mannetje de testikels worden verwijderd, wordt bij het vrouwelijke dier de eierstokken (Latijn: ovaria) en vaak tevens de baarmoeder (Grieks: hysteros) verwijderd. De ‘ovariectomie’ (Grieks; ektomein = uitsnijden) betekent dus het uitsnijden van de eierstokken, de ovariohysterectomie wil dus zeggen het uitsnijden van eierstokken en baarmoeder.

Het blijkt dat (vroege) ovariectomie/ovariohysterectomie voor de poes waar niet mee wordt gefokt, een ingreep is met duidelijk meer voordelen dan nadelen.

Aantoonbare voordelen bij de poes

 • geen krolsheid meer
 • geen schijndracht
 • geen dekking die tot ongewenste drachtigheid kan leiden
 • aanzienlijke reductie in kans op borstkanker
 • geen baarmoederontstekingen
 • geen hormonale storingen uitgaande van eierstokken
 • geen wegloopneigingen ten gevolge van sexuele driften

Uiteraard zijn er ook enkele kleine risico’s:
 • narcosegevaar (normaalgesproken te verwaarlozen)
 • buikoperatie met risico van complicaties en/of vergroeiingen (ook zeldzaam)
 • neiging tot vetzucht en eventueel sloomheid (hangt sterk van baasje af!)
 • mogelijk iets doffere en/of dichtere vacht

Conclusie van bovenstaande is, dat dieren die niet voor de fokkerij worden gebruikt, beter ‘geholpen’ kunnen worden en wel bij voorkeur voor de geslachtsrijpe periode.
Wij adviseren om poezen voor deze ingreep aan te bieden vanaf een leeftijd van vier maanden en bij voorkeur een minimum gewicht van twee kilogram.