Veel vrouwelijke honden ondergaan op enig moment in het leven de ‘sterilisatie’. Deze benaming is eigenlijk foutief, omdat sterilisatie betekent het onvruchtbaar maken door onderbinden van eileiders. Wat er in feite gebeurt is castratie: het verwijderen van het geslachtsorgaan. Zoals bij het mannetje de testikels worden verwijderd, wordt bij het vrouwelijke dier de eierstokken (Latijn: ovaria) en vaak tevens de baarmoeder (Grieks: hysteros) verwijderd. De ‘ovariectomie’ (Grieks; ektomein = uitsnijden) betekent dus het uitsnijden van de eierstokken, de ovariohysterectomie wil dus zeggen het uitsnijden van eierstokken en baarmoeder.

Het blijkt dat (vooral vroege) ovariectomie/ovariohysterectomie voor de teef waar niet mee gefokt gaat worden, een ingreep is met duidelijk meer voordelen dan nadelen.

Aantoonbare voordelen:

 • geen loopsheid meer
 • geen schijndracht
 • geen dekking die tot ongewenste drachtigheid kan leiden
 • zeer sterke reductie in kans op borstkanker (voor de eerste loopsheid vrijwel 100%!)
 • geen baarmoederontstekingen
 • geen hormonale storingen uitgaande van eierstokken
 • geen wegloopneigingen ten gevolge van seksuele driften

Uiteraard zijn er ook enkele kleine risico’s:
 • narcosegevaar (normaalgesproken te verwaarlozen)
 • buikoperatie met risico van complicaties en/of vergroeiingen (ook zeldzaam)
 • neiging tot vetzucht en eventueel sloomheid (hangt sterk van baasje af!)
 • mogelijk iets doffere en/of dichtere vacht
 • ongewenst urineverlies (incidenteel vooral bij grotere honden)

Conclusie van bovenstaande is, dat dieren die niet voor de fokkerij worden gebruikt, beter ‘geholpen’ kunnen worden en wel bij voorkeur voor de geslachtsrijpe periode. Bij een vroegtijdige ingreep kan namelijk worden volstaan met het verwijderen van de eierstokken.

Ons advies is om teefjes rond de leeftijd van 5-7 maanden oud (respectievelijk kleine en grotere rassen) aan te bieden voor deze ingreep.