Menno

Menno von Brucken Fock

Dierenarts

Menno von Brucken Fock werd in 1953 in Breda geboren als “nakomertje” in een gezin met twee broers, alwaar hij zijn kleuterjaren doorbracht. Lagere school en Gymnasium B werden in Apeldoorn doorlopen.

Vanaf 1974 studeerde hij diergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht waar hij in 1982 zijn diploma behaalde. In zijn studententijd was Menno o.a. lid van faculteitsraad, faculteitsbestuur en universiteitsraad en is een jaar voorzitter geweest van de Utrechtse Studenten Hockey Club.

Na zijn afstuderen volgde een periode van waarneming en assistentie in verschillende praktijken, waarna hij associé werd in een gemengde praktijk in West-Brabant. Voornamelijk door fysieke beperkingen moest het werk in de landbouwhuisdieren worden opgegeven. Omdat de gezelschapsdierensector de aanleiding was om dierenarts te worden, was de overstap niet al te moeilijk.

Uiteindelijk besloten Menno en echtgenote Orly om hun geluk in Almelo te beproeven, alwaar “Dierenkliniek Almeloord” na een moeizame start in 1990, thans een nog steeds in grootte toenemende gezelschapsdierenpraktijk is geworden.

Sinds 1982 heeft Menno vele cursussen en congressen gevolgd om zijn kennis op peil te houden en te vergroten.
Hij is al jaren lid van de Werkgroep Bijzondere Dieren, die kennisuitwisseling bevordert op het gebied van konijnen, fretten, knaagdieren, vogels en exoten (zoals schildpad, slang, leguaan). Tevens is hij een tiental jaren bestuurslid van de afdeling Almelo van de dierenbescherming geweest.

Naast drukke werkzaamheden en gezin met vier zonen is zijn grote hobby muziek, vooral symfonische rockmuziek (zie www.mennovonbruckenfock.nl).

MUZIEK
www.mennovonbruckenfock.nl
www.iopages.nl
www.backgroundmagazine.nl
www.groove.nl
www.dprp.nl
www.prog-nose.be
www.progwereld.org
www.jazzis.com