De teken beginnen langzaamaan een belangrijkere plaats in te nemen als het gaat om het moeten bestrijden van deze parasieten op onze honden en katten. Tal van tekensoorten komen in Nederland voor en er zijn ook recentelijk van origine tropische teken (Dermacentor) aangetroffen. De ‘gewone’ teek (Ixodes) is langzamerhand in elk bos, park en (grotere) tuinen te vinden.

Alhoewel de gewone teek de ziekte van Lyme (Borreliosis) over kan brengen, hebben onze katten en honden in het algemeen geen klachten, maar soms wel lichte griepverschijnselen of zelfs gewrichtsklachten.

Steeds duidelijker wordt, dat bestrijding van teken wenselijk is alhoewel de veel gevaarlijke ziekten zoals die voorkomen in zuidelijker landen in Nederland nog maar zelden worden vastgesteld.

De verwachting is echter dat het aantal besmettingen de komende jaren zal gaan stijgen. In geval van twijfel kunt u een teek afkomstig van een van uw kat/hond nader laten onderzoeken. Vooral katten die regelmatig teken oplopen, maar nog belangrijker, dieren die meegaan naar zuidelijker gelegen landen, lopen verhoogd risico en daarvoor zijn preventieve maatregelen gewenst. Op dit moment is er nog altijd maar één middel toegelaten voor tekenbestrijding bij de kat: fipronil (o.a. Broadline,  Frontline Combo® en andere fipronil bevattende producten).

Gezien de in eerste instantie meestal vage klachten en de problemen (en zeker ook kosten) gemoeid met het stellen van de diagnose is ons advies bij verhoogd risico consequent elke 3-3,5 week een pipet fipronil volgens de gebruiksaanwijzing toe te dienen.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!