De zin en onzin van entingen.

Veel baasjes laten hun huisdieren (hond, kat, konijn, fret) enten. Entingen zijn zinvol omdat ze uw huisdier beschermen tegen vaak gevaarlijke ziekten en als heel veel huisdieren worden geënt, krijgen deze ziekten minder kans om zich in onze leefomgeving te handhaven. Zo zijn hondenziekte en leverziekte zo goed als verdwenen en komen kattenziekte, ‘Parvo’ infecties (hond, fret) en de ziekte van Weil slechts incidenteel voor. Er zijn meer entstoffen beschikbaar maar routinematig wordt gevaccineerd tegen hondenziekte, Parvo (hond/fret),  leverziekte en de ziekte van Weil (hond), kattenziekte en niesziekte (kat), Myxomatose en VHD (sinds 2015 tweede gevaarlijke variant dus RHD1 en RHD, konijn). Voor dieren (hond, kat en, fret) die onze landsgrenzen overschrijden is de enting tegen hondsdolheid (rabies) verplicht.

Voor de meeste pensions is de ‘Bordetella’ enting een vereiste.

Voor een goede werkzaamheid van de enting (vaccinatie) en dus bescherming voor uw huisdier geven de fabrikanten van deze entstoffen duidelijke richtlijnen:

  • het aanbevolen ‘entschema’ moet worden gevolgd voor een goede bescherming
  • het te vaccineren dier moet bij voorkeur 1-2 weken van te voren een wormkuur toegediend krijgen
  • uitsluitend dieren die gezond zijn mogen worden gevaccineerd

Vaccineren zonder fatsoenlijk voorafgaand onderzoek is niet volgens de richtlijnen van de fabrikanten en dus ook geen ‘good veterinary practice’ (zorgvuldig diergeneeskundig handelen).

Niet alle aandoeningen laten zich gemakkelijk herkennen: als er niet regelmatig wordt gewogen, zal conditieverlies of ongewesnte toename niet steeds onderkend worden; o.a. hartaandoeningen, sluimerende oorontstekingen of gebitsproblemen zijn bij inspectie op afstand niet vast te stellen. Op deze wijze huisdieren enten vinden wij dus ONZIN.

Zijn herhalingsentingen altijd zinvol?

Neen niet altijd!! Inmiddels is duidelijk dat voor sommige ziekten de bescherming (veel) langer stand houdt dan wordt aangegeven. Helaas is er enerzijds regelgeving (rabies-enting), anderzijds zijn er eisen waar huisdieren aan moeten voldoen in pensions (entingen tegen hondenziekte, kattenziekte en vaak ook niesziekte en ‘Bordetella’). Middels de zogenaamde ‘vaccicheck‘ is de bescherming (v.w.b. antistoffen!) te meten: hondenziekte, leverziekte en Parvovirus (hond), kattenziekte en Herpes- en Calicinvirus (niesziekte, kat). Er zijn nog niet tegen alle ziekten ‘mono-vaccins’ beschikbaar en er bestaat nog GEEN betrouwbare titerbepaling voor de Ziekte van Weil, Bordetella, Myxomatose en VHD dus in een aantal gevallen blijft regelmatig enten zeer zinvol!