Wist u dat u bij ons in de kliniek ook een titerbepaling voor uw huisdier kunt laten doen? Deze doen wij bij voorkeur op een dinsdagmiddag.

Wat is een titerbepaling?
Door middel van een test op bloed, afgenomen bij uw hond, wordt gecontroleerd of uw hond voldoende afweerstoffen heeft tegen: Canine Parvo Virus (CPV), Canine Distemper Virus (CDV, ofwel hondenziekte) en Canine Adeno Virus (CAV, ofwel besmettelijke leverziekte). Dit noemen we een titerbepaling. Bij uw kat wordt op eenzelfde wijze gecontroleerd op afweerstoffen tegen het Feline Herpes Virus type I, het Feline Calici Virus (2 verwekkers van ‘niesziekte’ en het Feline Parvo Virus (ofwel kattenziekte).

Hoe wordt een titerbepaling gedaan?
Er wordt een zeer geringe hoeveelheid bloed afgenomen, uw huisdier hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. De test kan dan worden ingezet en die neemt minimaal een half uur in beslag. De meeste vaccins tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke hepatitis zijn na een juiste basisvaccinatie minimaal 3 jaar werkzaam maar soms zelfs nog langer. Binnen 3 jaar ‘titeren’ na een correcte basisvaccinatie lijkt ons derhalve niet zinvol, maar kan op verzoek uiteraard wel. Bij de kat zou getiterd kunnen worden op ‘niesziekte’.

Is titeren goedkoper dan vaccineren?
Titeren is geen vervanging voor vaccineren.
Voor Leptospirose geldt dat deze enting slechts een jaar geldig is en er is hiervoor geen betrouwbare titerbepaling. Daarom adviseren wij om ALTIJD jaarlijks tegen de Ziekte van Weil te enten en dus is de combinatie titerbepaling + enting tegen ziekte van Weil duurder dan uitsluitend enten. Alleen als bij de kat de titerbepalingen alle voldoende zijn dan hoeft niet te worden gevaccineerd en is de prijs nagenoeg hetzelfde als voor een enting.

Wat zijn de ‘nadelen’ van titeren ?
* Voor het bepalen van een titer dient bloed afgenomen te worden.
* Door het ontbreken van mono-vaccins is het niet mogelijk om dieren afzonderlijk te vaccineren tegen hepatitis, hondenziekte en kattenziekte. Als er slechts één uitslag (leverzieke of hondenziekte bij de hond, kattenziekte bij de kat) onvoldoende zou zijn, luidt het advies om toch de zogenaamde ‘cocktail’ te enten.
* De gevoeligheid van de Vaccicheck is meestal betrouwbaar, maar niet voor alle bepalingen 100%. Dit betekent dat je soms voldoende antistoffen meet, terwijl er toch te weinig afweerstoffen
aanwezig zijn, maar ook dat je soms vast stelt op basis van de meting dat de hond of kat wel weer gevaccineerd moet worden, terwijl dit niet noodzakelijk is.

Kan ik pups en kittens laten titeren?
Ja dat kan, maar is het zinvol? Een dier dat nooit is gevaccineerd, ouder is dan 16 weken en zelf de ziekte niet heeft doorgemaakt, zal vrijwel NOOIT een “titer” hebben opgebouwd en zal dus veelal ONBESCHERMD zijn. Wij vinden het veel te gevaarlijk om jonge dieren waarvan de immuunstatus niet bekend is, pas op 16 weken leeftijd te gaan vaccineren. Als ze namelijk al rond de leeftijd van 9 weken niet meer beschermd zouden worden door afweerstoffen die ze van het moederdier meegekregen hebben, dan kan dit voor ziekten als Parvo en kattenziekte heel snel tot een dodelijke afloop leiden.
Pups of kittens < 16 weken kunnen worden getiterd om a) te meten of en hoeveel antistoffen ze van het moederdier meegekregen hebben of b) het juiste moment van enten nauwkeuriger te bepalen. Heel correct maar wel omslachtig en kostbaar en om praktische redenen is ons advies om de basisvaccinaties gewoon te laten doen. Verder:
Wij vaccineren zo minimaal mogelijk, wij vaccineren dus NIET ieder jaar uitgebreid.
Eens in de drie jaar krijgen ze bij ons de cocktail (bij de hond tegen hondenziekte, leverziekte, parvo en ziekte van Weil, bij de kat tegen kattenziekte en niesziekte). De tussenliggende jaren komen honden voor een enting tegen de ziekte van Weil in aanmerking en de katten voor een enting tegen niesziekte, te meer omdat niesziekte zo veelvuldig voorkomt. Zo wordt er dus niet overdreven gevaccineerd. Uiteraard moeten wij rekening houden met eisen van een pension of vakantieadres.
Ons advies is om hoe dan ook jaarlijks een gezondheidscontrole te laten doen.
Voor het advies inzake basisvaccinatie zie Aanschaf pup Entingen pup en Aanschaf kitten.

Als u graag een titerbepaling wilt laten doen, dan kan dat!
Wij doen een gezondheidscheck, nemen bloed af en bellen u later op de dag de uitslag door. Aan de hand daarvan kan dan gekeken worden of er een nieuwe afspraak ingepland dient te worden voor een uitgebreidere vaccinatie dan het door ons geadviseerde minimum (hond tegen ziekte van Weil, kat tegen ‘niesziekte’).

U kunt voor de titerbepaling telefonisch of online een afspraak maken, bij voorkeur op een dinsdagmiddag.