VHS en Myxomatose

Beide ziektes worden veroorzaakt door virussen: besmettelijke deeltjes die slechts met een lektronenmicroscoop zichtbaar te maken zijn.

De VHS is al jaren bekend in Nederland. In eerste instantie sloeg de zeer besmettelijke en vrijwel steeds dodelijk verlopende ziekte toe in konijnenfokkerijen. Door de steeds grotere populariteit van het konijn als huisdier en het feit dat veel konijnen een deel van hun leven in buitenverblijven door brengen, neemt de kans op besmetting toe.
Vele konijnen kunnen hieraan sterven en men is terecht bang, omdat er geen behandeling mogelijk is. In de USA is geen entstof op de markt om de ‘pet-rabbits’ te beschermen.

In Nederland is het gelukkig al jaren mogelijk om onze als huisdier gehouden konijnen te vaccineren tegen deze naargeestige virusziekte. In onze kliniek worden reeds jarenlang vele konijnen gevaccineerd tegen zowel VHS als myxomatose.

In het kort iets over de twee belangrijkste virusziektes bij konijnen: VHS en myxomatose.

De VHS/RHD/VHD wordt ook wel virusdiarree genoemd vanwege het feit dat veel konijnen bloederige diarree vertonen voordat ze sterven. Veelal zien we echter plotselinge sterfte nog voor er verder verschijnselen zijn gezien. Bij sectie worden dan inwendige bloedingen in de organen aangetroffen.
De ziekte wordt vooral door rechtstreeks contact overgebracht, maar kan ook via (zwaar) besmet hooi, verzorgingsmateriaal of mensen worden overgebracht. Deze ziekte schijnt gelukkig zeer soortspecifiek te zijn en levert dus geen gevaar op voor andere huisdieren of de mens. Net als bij veel andere infecties spelen hygiëne en een goede huisvesting en verzorging een zeer belangrijke rol bij de preventie. Verder is het mogelijk tegen de ziekte te enten. Een enkelvoudige vaccinatie, één keer per jaar zou voldoende bescherming geven. Het zogenoemde Nobicac Myxo-RHD vaccin. 

Update:

Begin december 2015 is er een nieuwe variant van het VHS/ RHD virus aangetroffen. In verschillende delen van Nederland zijn meldingen binnen gekomen over acute sterfte van konijnen. Deze nieuwe variant wordt het RHD2 virus genoemd. Het verschil tussen het RHD1 virus en RHD2 virus is dat bij het RHD2 virus de tijd tussen besmetting en overlijden van het langer is (gemiddeld 3-5 dagen). Het virus krijgt hierdoor meer tijd om zich te verspreiden. 

Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd om jaarlijks te vaccineren met een vaccin het Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de klassieke variant van het RHD-virus (RHD1). Dit vaccin biedt géén bescherming tegen RHD2, de nieuwe variant van RHD. Gelukkig is er nu in Nederland ook een vaccin beschikbaar tegen het RHD2 virus. Het vaccin wat wij gebruiken is Filavac. Deze vaccinatie geeft een bescherming voor minimaal een half jaar, mogelijk tot een jaar. Het voordeel van deze enting, ten opzichte van de andere enting die in omloop is, is dat deze niet na 6 weken geboosterd hoeft te worden. 

Myxomatose wordt behalve door direct contact ook overgebracht door (vliegende) insecten, waardoor ook binnen gehouden konijnen gevaar lopen. De ziekte verloopt niet altijd dodelijk maar vaak wel, met name doordat de dieren met hun opgezwollen ogen, oren en neus erg vatbaar zijn voor secundaire infecties (dus een extra ziekte er over heen) zoals bijvoorbeeld longontstekingen. De ziekte is amper gevaarlijk voor hazen en voor zover ons bekend niet bij enige andere diersoort of voor de mens.
Naast preventieve maatregelen kunnen konijnen worden geënt vanaf een leeftijd van ca vijf weken oud. Behoudens bij uitbraken is volgens onze ervaring eenmaal vaccineren per jaar (liefst in het voorjaar) voldoende.

Gezien het vaak fatale verloop van beide ziektes is vaccinatie zeer aan te bevelen, te meer omdat de gevaren van het niet vaccineren eerder groter dan kleiner lijken te worden!